Szkody majątkowe

ilustracja

Wszelkie formy uszkodzenia/zniszczenia Twojej własności.

Szkoda majątkowa to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których Ty jako poszkodowany doznałeś wbrew własnej woli. Przykładów jest mnóstwo: zalania, pożary domów i mieszkań, uszkodzenia od wiatru, gradu etc., katastrofy budowlane, a także kradzieże oraz inne zdarzenia losowe.

Szkoda majątkowa to nie tylko to co już utraciłeś, ale także Twoje dochody które z dużym prawdopodobieństwem osiągnąłbyś, gdyby do szkody nie doszło (np. wynagrodzenie za najem samochodu, który Ci skradziono i którego przez to nie mogłeś wynajmować).

Zakłady ubezpieczeń piętrzą wymogi formalne na etapie likwidacji szkody, aby zniechęcić Cię do egzekwowania Twojego prawa do pełnego odszkodowania.

Zadbamy o to, by likwidacja szkody majątkowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe była szybka i odpowiadała wielkości poniesionej szkody. Zweryfikujemy stanowisko zakładu ubezpieczeń i wniesiemy reklamację, a jeśli będzie trzeba, to także wywalczymy dla Ciebie pełne odszkodowanie.

Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie postępowania: doradzimy, pomożemy zebrać dokumentację i zgłosić szkodę, przeanalizujemy decyzję zakładu ubezpieczeń i omówimy ją z Tobą. Będziemy zastępować Cię na każdym etapie postępowania likwidacyjnego oraz poprowadzimy Twoją sprawę przed sądem.

Wspólnie uzyskamy najwyższe odszkodowanie!

ilustracja

Wszelkie formy uszkodzenia/zniszczenia Twojej własności.

Szkoda majątkowa to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których Ty jako poszkodowany doznałeś wbrew własnej woli. Przykładów jest mnóstwo: zalania, pożary domów i mieszkań, uszkodzenia od wiatru, gradu etc., katastrofy budowlane, a także kradzieże oraz inne zdarzenia losowe.

Szkoda majątkowa to nie tylko to co już utraciłeś, ale także Twoje dochody które z dużym prawdopodobieństwem osiągnąłbyś, gdyby do szkody nie doszło (np. wynagrodzenie za najem samochodu, który Ci skradziono i którego przez to nie mogłeś wynajmować).

Zakłady ubezpieczeń piętrzą wymogi formalne na etapie likwidacji szkody, aby zniechęcić Cię do egzekwowania Twojego prawa do pełnego odszkodowania.

Zadbamy o to, by likwidacja szkody majątkowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe była szybka i odpowiadała wielkości poniesionej szkody. Zweryfikujemy stanowisko zakładu ubezpieczeń i wniesiemy reklamację, a jeśli będzie trzeba, to także wywalczymy dla Ciebie pełne odszkodowanie.

Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie postępowania: doradzimy, pomożemy zebrać dokumentację i zgłosić szkodę, przeanalizujemy decyzję zakładu ubezpieczeń i omówimy ją z Tobą. Będziemy zastępować Cię na każdym etapie postępowania likwidacyjnego oraz poprowadzimy Twoją sprawę przed sądem.

Wspólnie uzyskamy najwyższe odszkodowanie!